رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

يکشنبه 28 آبان ماه 1396 ساعت:
نسخه 96.07.30
IP Address: 185.169.36.46
آنلاين:5
 
دانشگاه آزاد اسلامي
توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.
****به کلیه دانشجویان توصیه میگردد با توجه به اینکه بعضي از اخبار و اطلاعيه هاي مربوط به امور اموزشي ازطريق تلگرام ارسال مي شود در تلگرام دانشگاه عضو شوید.
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد
تقویم پژوهشی نیمسال اول دانشگاه
آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش چهاردهم دی ماه
آخرین مهلت دفاع چهاردهم بهمن ماه
تقویم پژوهشی نیمسال دوم دانشگاه
آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش بیست و پنجم مرداد ماه
آخرین مهلت دفاع بیست و پنچم شهریور ماه
توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.
توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.
تقویم آموزشی نیمسال اول 96-97 (گروه غیر پزشکی) طبق جدول زیر می باشد
ثبت نام و انتخاب واحد:96/6/12لغايت 96/06/22.
شروع كلاسها:96/06/25.
حذف و اضافه:96/07/10 لغايت 96/07/13
پايان كلاسها:96/10/14
امتحانات : 96/10/16لغايت 96/10/28
تقویم آموزشی نیمسال اول 96-97 (گروه پزشکی) طبق جدول زیر می باشد
ثبت نام و انتخاب واحد:96/6/12لغايت 96/06/22.
شروع كلاسها:96/06/25.
حذف و اضافه:96/07/10 لغايت 96/07/13
پايان كلاسها:96/10/21
امتحانات : 96/10/23لغايت 96/11/05

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

3- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
4- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
5- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.